Groene energie

06:33


In mijn huidige huis is de energie-aansluiting via de verhuurder geregeld. Gelukkig hebben zij voor Greenchoice gekozen en niet voor een grote grijze energieleverancier, maar omdat ik in mijn nieuwe huis de energie zelf moet regelen, ben ik me maar eens gaan verdiepen in duurzame stroom om te kijken of er betere alternatieven zijn. Want ik wil mijn Fairphone natuurlijk wel 100% groen opladen ;)

Jaarlijks onderzoek
WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace, Hivos, WNF en de Consumentenbond hebben de afgelopen jaren elk jaar een ranking van groene stroomleveranciers gemaakt. De resultaten van hun onderzoek zijn hier terug te vinden. De conclusie:

Top 5 meest duurzame stroomleveranciers van 2015:
Duurzame Energie Unie (DE Unie)
Pure Energie (Readthuys)
Qurrent
Vandebron
Greenchoice
Greenchoice hoort dus bij de 5 duurzaamste leveranciers, maar ze zijn niet de beste. Ik heb de 5 hoogst scorende bedrijven eens nader bekeken.

De ranking
DE Unie, Pure Energie en Qurrent scoren alledrie een 10. Vandebron een 9.3 en Greenchoice dus een 7.2. De inkoop bij Greenchoice weegt zwaar en bestaat voornamelijk uit niet-superduurzame biomassa. Vandebron krijgt ook niet de maximale punten omdat ze naast wind en zon ook biomassa inkopen. Qurrent en Pure Energie hebben eigen wind- en zonneparken, DE Unie koopt alle energie in en verhandelt uitsluitend energie uit wind en zon.


 
Typen stroom
De rankings in het onderzoek zijn gebaseerd op de typen stroom die geproduceerd of ingekocht worden. Er zijn een heleboel soorten stroom, soms overduidelijk groen (wind en zon), soms overduidelijk vervuilend (kolen, stookolie) en soms ligt het wat ingewikkelder.
Waterkracht bijvoorbeeld is niet altijd de duurzaamste keuze. Op grote schaal (meer dan 10mW) zijn de gevolgen voor het milieu ingrijpender dan op kleine schaal en is waterkracht een minder groene keuze dan bijvoorbeeld win en zon. Op kleine schaal is de invloed op bijvoorbeeld de visstand en het ecosysteem beperkt en is waterkracht weer wél een duurzame keuze.
Ook biomassa is een lastige categorie. Allereerst omdat je een heleboel soorten biomassa hebt. Rioolslibverwerking en methaanafvang in stortplaatsen zijn superduurzaam. Rioolslib heeft namelijk geen enkele functie en methaan afvangen zorgt ervoor dat dit broeikasgas niet in de atmosfeer terecht komt (er komt wel CO2 vrij, maar dat is minder schadelijk dan wanneer het methaan gewoon vervliegt). Het bijstoken van biomassa (geïmporteerd uit bossen) is daarentegen weer helemaal niet duurzaam, omdat het vervuilend en schaars is en er landbouwgrond voor gebruikt wordt. Biovergisters en biomassacentrales vormen bijvoorbeeld weer een tussencategorie. Het is minder vervuilend dan de bijstook in kolencentrales, maar er komt veel CO2 bij vrij en het is duurzamer om de biomassa in te zetten als bijvoorbeeld veevoer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld aardgas (minder vervuilend dan olie en kolen, maar nog altijd veel uitstoot en bijkomende nadelen) en kernenergie (vervuilend en onveilig).
Ingewikkelde materie, maar de conclusie is helder: kies voor zon, wind, kleinschalige waterkracht, rioolslibverwerking of methaanafvang.

Wat ga ik kiezen?
De partijen die dit onderzoek hebben uitgevoerd, doen zelf een aantal aanbevelingen. Ze hebben de duurzaamste stroomproducten (want alle leveranciers bieden weer verschillende energiepakketten) in onderstaande tabel verwerkt.
Ik zou zelf niet kiezen voor een duurzaam stroomproduct van een niet-duurzame leverancier, dus Eneco, Kas en HVC vallen voor mij al af. Daarnaast is een beetje een klantvriendelijk bedrijf ook wel prettig. Na wat online research heb ik vrij veel negatieve ervaringen met Qurrent voorbij zien komen en lees ik dat Pure Energie geen online portal heeft. DE Unie is online (nog) niet zo vaak beoordeeld, daar kan ik dus niet echt een inschatting van maken. Over Greenchoice en Vandebron lees ik wisselende verhalen, maar ik heb met beide bedrijven (indirecte) ervaring en heb hier dus wat meer vertrouwen in.

Ik heb nog geen keuze gemaakt, maar ik denk dat ik straks kies voor windenergie van Vandebron of voor Pure Energie.

Wat zou jij doen?

De voornaamste bron voor de post is het Onderzoek duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers (link)

You Might Also Like

2 reacties

Contact

Wil je een aanvraag voor een lezing of workshop doen? Mail dan naar lezing@hetzerowasteproject.nl

Heb je een adresje voor op de bulkkaart? Mail dan naar bulk@hetzerowasteproject.nl. Persaanvragen en interviewverzoeken pers@hetzerowasteproject.nl

Facebook