Privacy statement


Privacyverklaring Het zero waste project


Privacy- en cookieverklaring

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. A new zero is de organisator van het Het Zero Waste Project. In de rest van ons statement houden we ‘Het Zero Waste Project’ aan. Het Zero Waste Project acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij houden ons hierbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent dat:
-          We vermelden met welke doeleinden we jouw gegevens verwerken. Dit vind je verderop in de verklaring
-          We alleen gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden
-          We je altijd vragen om uitdrukkelijke toestemming te geven voor het verwerken van je persoonsgegevens
-          We passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te verwerken en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
-          We jouw recht respecteren om de persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Het zero waste project is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Lees dit zorgvuldig door.
Dit statement is voor het laatst aangepast op 18-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Voor Het Zero Waste Project worden persoonsgegevens gebruikt. Deze gebruiken we alleen maar voor het monitoren van onze bezoekersaantallen. Je kunt je ook aanmelden om automatische updates te ontvangen. Dit verloopt via Feedburner.
Je kunt je altijd afmelden voor Feedburner, of cookies verwijderen via je browser. In het geval van spoed kun je bellen met Jessie Kroon, 06 1825 9526.

Verwerkersovereenkomsten

Omdat wij volgens de AVG ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zijn, hebben we bij Feedburner (Google) gecontroleerd of hun beveiligingsmaatregelen passend en doelmatig zijn. Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Besef dat de Verenigde Staten niet zijn aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Hier speelt het EU-US Privacy Shield een belangrijke rol. Alleen wanneer je Amerikaanse verwerker zich heeft laten certificeren, is het toegestaan gegevens met hen te delen. Google heeft zich laten certificeren, dus jouw gegevens worden veilig verwerkt. Hier hebben we verwerkersovereenkomsten mee afgesloten. Deze kun je ontvangen door een mailtje te sturen naar jessie@hetzerowasteproject.nl  met als onderwerp ‘Ontvangen Verwerkingsovereenkomst Google’. We gebruiken ook Google Analytics, waarvoor eveneens de verwerkingsovereenkomst met Google geldt.
Verantwoordelijke: Het zero waste project (A new zero)
Bewerker: Blogger, Feedburner, Google Analytics
Persoonsgegevens: Locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze site (bijv. welke pagina’s je hebt bezocht en hoe lang je op die pagina bent gebleven), internetbrowser of apparaat type
Verwerking derde partij: vermeld in verwerkingsovereenkomst.
Opslaan persoonsgegevens: buiten Europa
Beveiligingsmaatregelen: zie verderop in dit privacy statement en verwerkingsovereenkomst
Procedure datalek: wanneer wij het vermoeden hebben va neen datalek, zullen we je hier meteen van op de hoogte stellen door middel van een mailing. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor een datalek bij Google.  

Doel van verwerking

We gebruiken je gegevens alleen voor Het zero waste project. De adresgegevens van facturen verwerken wij niet om bijvoorbeeld vast te stellen waar de klanten wonen die het meest besteden. We vragen alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Daarom vragen we je niet om je leeftijd, politieke voorkeur of andere kenmerken. Dit is niet nodig om ons blog te kunnen lezen.  We gebruiken je gegevens wel zodat je een bericht naar ons kunt versturen (contactformulier), een opmerking kunt plaatsen of spammers te blokkeren.

Registratie

Bij bepaalde onderdelen van de site moet je je eerst registreren. Voor het ontvangen van automatische updates bijvoorbeeld. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens in Feedburner. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit zullen we je ook altijd even melden.

Rechten

Als organisatie moeten we kunnen tonen welke gegevens we hebben als iemand daarom vraagt. Daarom kun je ons hier altijd om vragen in een mailtje. Je hebt het recht om de toestemming in te trekken en/of een klacht in te dienen bij een toezichthouder. We kunnen dan ook je gegevens aanpassen, overdragen of verwijderen als je dat wilt. Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens. Daarom kun je ook heel makkelijk zelf je gegevens aanpassen. Lukt dit niet? Stuur ons dan een mailtje. Je kunt:
-          de eigen persoonsgegevens inzien
-          correcties aanbrengen
-          toestemming voor verwerking intrekken
-          gegevens verwijderen
-          de eigen persoonsgegevens overdragen (‘data export’)

Gegevensaudit

Deze klantgegevens verwerken we voor Het zero waste project:
-          E-mailadres
-          Combinatie voor en achternaam
-          Persoonsgegevens die je verstrekt door een reactie te plaatsen
-          IP-adres (via Google Analytics)
-          Locatiegegevens (via Blogger/Google Analytics)
-          Gegevens over jouw activiteit op deze site (via Blogger/Google Analytics)
-          Internetbrowser en apparaattype (via Blogger/Google Analytics)
We gebruiken geen locatiegegevens of gepersonaliseerde advertenties op basis van jouw klikgedrag. Het kan wel zijn dat de verwerkers (Google, Blogger, Feedburner) dit doen. Hiervoor moet je met hen contact opnemen.

Publicatie

We publiceren je gegevens niet. Wel kunnen we infographics maken van bepaalde geanonimiseerde gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het aantal websitebezoekers per maand.

Ondubbelzinnige toestemming via contactformulier en nieuwsbrief

Nieuwsbrief

We willen alles zo soepel en transparant mogelijk laten verlopen. Daarom geef je via Feedburner ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van je gegevens. Dit is de reden dat je een checkbox of button hebt aangeklikt bij je inschrijving voor de updates. Hieronder valt:
Door middel van onze nieuwsbrief willen we je informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees; als je je aanmeldt via onze site, een aanmeldbox of via een registratie op een evenement. Voor het versturen van de nieuwsbrief en aanbodlijsten geven we jouw gegevens door aan de E-mail Service Provider Feedburner.

Contactformulier

Wij bieden ook de mogelijkheid om vragen te stellen middels een Blogger contactformulier, waarbij we je vragen om diverse gegevens in te vullen. Je kunt zelf kiezen welke gegevens je daarbij verstrekt en we bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling van je vraag.  

Verstrekking aan derden

Op onze site vind je social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten waarschijnlijk jouw persoonsgegevens. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/policy.php) en van Twitter (https://twitter.com/privacy) (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies

We maken voor onze website gebruik van het webplatform Blogger. Blogger verzamelt Cookies. Wanneer je de site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen dat Blogger cookies gebruikt. Door de website verder te gebruiken vatten wij het op dat je toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Je kunt de cookies altijd uitschakelen middels je browser. Dat vinden we helemaal prima, maar Blogger misschien niet. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website daarom dan niet meer optimaal werkt en laat het ons weten als je hier hinder aan ondervindt. Dan zorgen wij dat we kijken hoe we dit met Blogger kunnen oplossen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, moet je een kopie van het cookie in kwestie meesturen met je bericht. U kunt deze terug vinden in de instellingen van de browser. Wij kunnen in zo’n geval ook vragen om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Denk hierbij aan webwinkels waarmee we leuke winacties organiseren. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We delen jouw gegevens zelf niet met deze partijen, maar je kunt wel zelf benaderd worden voor het doorgeven van je gegevens voor het opsturen van je prijs of product. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Affiliate links

Op onze site vind je een aantal affiliate links. Dit houdt in dat wij een klein percentage ontvangen als je via deze link iets bestelt. Hiervoor gebruiken we Cookies, bijvoorbeeld van Bol.com. Je kunt deze altijd verwijderen.

Privacymaatregelen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te beperken. Om te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd zijn, hebben we de volgende maatregelen genomen:
-          Je gegevens worden versleuteld via een SSL-certificaat
-          Wij hanteren een tweestap authenticatie voor inlog in de bedrijfsomgeving: iedereen heeft een wachtwoord op de computer én mailbox.
-          De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van Het zero waste project: Nicky & Jessie Kroon. Indien er een nieuw persoon in de functie aantreedt, worden de wachtwoorden gewijzigd
-          Wij gebruiken geen USB-sticks met jouw gegevens erop
-          Wij verzoeken iedereen om geen ‘wachtwoord onthouden’ of ‘automatische inlog’ te gebruiken.

Wijzigen van privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Het Zero Waste Project / A new zero
Mooierstraat 19
3811 EB Amersfoort
T: 06 1825 95 26Contact

Wil je een aanvraag voor een lezing of workshop doen? Mail dan naar lezing@hetzerowasteproject.nl

Heb je een adresje voor op de bulkkaart? Mail dan naar bulk@hetzerowasteproject.nl. Persaanvragen en interviewverzoeken pers@hetzerowasteproject.nl

Facebook