Smakelijk en sustainable Scandinavië

18:46


Waarom worden de Noordelijke landen vaak in één zucht genoemd met duurzaamheidsbegrippen? Een wetenschappelijk artikel geeft antwoord.

Tijdens een zoektocht naar bruikbare artikelen voor mijn afstudeerscriptie kwam ik per toeval op een artikel van Niva, Mäkelä, Kahma en Kjaernes terecht. Een artikel over de duurzame eetgewoonten van Scandinaviërs. Interessant! Sinds de jaren 90 wordt de milieubelasting van onze huidige voedselproductie en consumptiepatronen gelinkt aan de complexiteit en globalisering van onze voedselproductieketens, de vervreemding van consumenten met hun producenten, de fragmentatie en individualisering van onze levensstijlen en onze afbrokkelend vertrouwen in instituties. 

Er is een scheiding ontstaat tussen 'political consumers' en 'economic consumers'. De politieke consumenten kijken verder dan prijs, smaak en gezondheid, maar houden ook rekening met de productie en consumptie van hun eten. Ze kiezen producten, producenten en dienste op basis van de 'politiek' van het product, waarbij ze zich laten leiden door politieke waarden, deugden en ethiek.

It has been suggested that collective action through legal mechanisms
and institutions may be a more efficient option for realizing sustainable futures (Paavola 2001)

Toch blijkt uit recent onderzoek dat deze scheiding wellicht te zwart-wit is. Er is toenemend bewijs dat het het leren over en het zich interesseren voor duurzaam voedsel ook samenhangt met een algemene toenemende interesse in koken en eten. De eerder genoemde 'duurzame politieke motivaties' vallen dus in een breder straatje: de interesse voor 'goed' eten. 

Het artikel onderzoekt de duurzame voedselconsumptie in een Noordelijke context, door te onderzoeken in hoeverre de Denen, Finnen, Noren en Zweden voedselconsumptiepatronen hebben die tegenwoordig als 'sustainability enhancing' worden omschreven. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Scandinaviërs positief tegenover milieu-issues staan. Ook wordt gekeken naar de relatie tussen de duurzame eetgewoonten en de aanvullende milieubeleidsmaatregelen, de interesse in koken en duurzame eetgewoonten en de sociodemografische achtergrondfactoren. Met data uit 2012 onder 8248 participanten kun je wel zeggen dat de resultaten niet zomaar uit de lucht zijn gegrepen.

In social and consumer research, it has been found that consumers’ opinions and activities on sustainable eating are related to broader sets of environmental concerns and values (Fraj and Martinez 2007; Macmillan et al. 2012; Zhu et al. 2013)

De meest populaire aspecten van een 'duurzaam eetpatroon' waren het kopen van lokaal eten. Het minst populair was eten van minder vlees. Niet zo gek, als je bedenkt hoeveel vleesgerechten er uit de Scandinavische keuken komen (om de kötbullar maar even te noemen). Zweden zijn het meest actief in het actief meedoen aan duurzame praktijken, Noren het minst. 

In Denmark and Sweden, particularly organic products are prominent and their share of the market is higher than in most other European countries (Schaack et al. 2014).

Er is een positieve relatie tussen het kiezen voor gezonde voeding, interesse in koken en het supporten van milieubeleidsmaatregelen en de duurzame voedselconsumptie. Vrouwen en oudere mensen waren hier het meest actief in. Daarnaast speelt opleiding en dagelijkse bezigheid een grote rol.

Interessant toch? Waar komt jouw interesse in duurzame voeding vandaan?

You Might Also Like

0 reacties

Contact

Wil je een aanvraag voor een lezing of workshop doen? Mail dan naar lezing@hetzerowasteproject.nl

Heb je een adresje voor op de bulkkaart? Mail dan naar bulk@hetzerowasteproject.nl. Persaanvragen en interviewverzoeken pers@hetzerowasteproject.nl

Facebook