Afval in Amsterdam

10:41

Een tijdje geleden heb ik me verdiept in de afvalhuishouding van Amsterdam en het leek me leuk om wat feitjes met jullie te delen.

Ruim 400 kilo afval per persoon
In het grafiekje bovenaan dit artikel staat de hoeveelheid afval per inwoner per jaar, verdeeld naar type afval. Zoals je ziet zit daar een dalende lijn in (wat natuurlijk heel positief is) tot 406 kilo per inwoner in 2013. Het grootste gedeelte daarvan is 'huishoudelijk restafval', ofwel het afval dat je in de pedaalemmer in de keuken, de grijze container of de vuilniszak op de galerij verzamelt.
Scheiden in Amsterdam
Een aantal afvalstromen wordt in Amsterdam al gescheiden ingezameld: papier (iets meer dan 6% van het afval), glas (bijna 5 % van het afval) en plastic verpakkingen (in 2013 was dat nog maar 0,25 % van het afval, inmiddels zal dat iets meer zijn vermoed ik) bijvoorbeeld. En sinds kort ook drankkartons. Ook grof vuil wordt apart ingezameld. Maar het grootste deel (bijna 68% van het afval) is restafval. In andere steden is dat al een stuk beter geregeld. In Utrecht wordt bijvoorbeeld iets meer dan 57 % niet gescheiden en in Nijmegen zelfs maar 27,1%. Een groot deel van dit verschil is te verklaren door het scheiden van GFT-afval, wat in Amsterdam niet mogelijk is. Maar een groot deel van het restafval zou ook wel gescheiden aangeboden kunnen worden.Volgens de website van de gemeente bestaat "meer dan de helft van het Amsterdamse restafval uit materiaal dat er eigenlijk niet tussen hoort. Veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten gaan zo verloren en dat is zonde".

Zelfs op een terras krijg je in Amsterdam soms koffie in wegwerpbekers, zoals hier bij de Hermitage
Waarom afval scheiden?
Afval scheiden en hergebruiken of recyclen heeft een heleboel voordelen:
  • er gaan geen nieuwe grondstoffen verloren
  • er wordt minder energie verbruikt bij recyclen dan bij de productie van nieuw materiaal: nieuw aluminium produceren kost bijvoorbeeld twintig keer zoveel energie als oud aluminium omsmelten - en de kwaliteit is bijna altijd gelijk
  • er komen minder schadelijke stoffen in het milieu terecht, bijvoorbeeld uit batterijen of klein-chemische apparaten
  • grondstoffen worden niet verspild door verbranding van (her)bruikbaar afval
  • minder luchtvervuiling doordat er minder verbrand wordt of verrot
  • het bespaart geld: elke vuilniszak restafval kost de gemeente (en ons) geld, meer geld dan wanneer een recyclingbedrijf iets nuttigs met het afval doet (dan levert het vaak zelfs geld op!)
De logische conclusie dat minder afval produceren nóg veel beter is dan afval scheiden is snel getrokken. Naast alle voordelen hierboven, levert minder afval ook een extra kostenbesparing op: de afvalstoffenheffing in Amsterdam bedraagt 240 euro per jaar voor een éénpersoonshuishouden. Dit zijn de kosten die je de gemeente betaalt voor de inzameling en verwerking van huisvuil. Als de hoeveelheid afval afneemt (van 406kg in 2013 naar 200kg in 2020 bijvoorbeeld), nemen ook de kosten voor inzameling en verwerking af. Alleen maar voordelen!

De cijfers en grafieken in dit artikel zijn gebaseerd op cijfers van het CBS, eventuele rekenfouten zijn wel onze eigen verantwoordelijkheid.

You Might Also Like

0 reacties

Contact

Wil je een aanvraag voor een lezing of workshop doen? Mail dan naar lezing@hetzerowasteproject.nl

Heb je een adresje voor op de bulkkaart? Mail dan naar bulk@hetzerowasteproject.nl. Persaanvragen en interviewverzoeken pers@hetzerowasteproject.nl

Facebook