Deel 3 klimaatbeleidgeschiedenis: de jaren 90 - 00

12:25


1990 - IPCC Report
Iedere vijf jaar brengt de IPCC een rapport uit. Deze rapporten zijn, net als klimaatmodellen, heftig onderhevig aan discussies, omdat beleidsmakers uit alle landen invloed hebben op het eindresultaat. Wetenschappers combineren hun onderzoeken en schrijven het rapport. Vervolgens kunnen alle landen regel per regel commentaar toevoegen. In 1990 deed de IPCC een belangrijke uitspraak in hun rapport: 

We are certain of the following: there is a natural greenhouse effect which already keeps the Earth  wanner than it would otherwise be emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric concentrations of the greenhouse gases carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFCs) and nitrous oxide - IPCC 1990 (FAR)

Vooral de zekerheid die de IPCC hier uitspreekt is belangrijk. Ze zijn het onderling eens over het feit dat broeikasgassen effect hebben op de aarde. In 1995 verandert de IPCC dit in "The balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate". Discernible (waarneembaar) houdt dus in dat de observaties de verwachte uitkomsten bieden. Inmiddels, in het rapport van 2014, maakt de IPCC een nieuw statement: de menselijke invloed op het klimaatsysteem is clear. Duidelijk dus, we zijn verantwoordelijk. En daar zijn blijkbaar alle landen het mee eens.1992 - Klimaatverdrag op de Rio Conference
In 1992, tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro werden diverse klimaatafspraken gemaakt. Deze afspraken waren niet bindend, een groot probleem van veel internationale overeenkomsten, maar hadden het doel om 'broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren, om gevaarlijke gevolgen te voorkomen'. Dit zogenaamde Klimaatgedrag werd onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties (UN) gesloten en trad in werking in 1994.

1997 - Kyoto protocol
Als gevolg op het Rio klimaatverdrag kwam één van de belangrijkste overeenkomsten uit de klimaatgeschiedenis tot stand: het Kyoto protocol. In deze overeenkomst werden afspraken gemaakt over broeikasgassen en de reductie van CO2 uitstoot. In het Kyotoverdrag zijn een paar principes opgenomen, waarvan de bekendste de 'Common but differentiated responsibilities (CBDR)'. Dit houdt in dat de ontwikkelde landen de eerste en grootste stap moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan en CO2 te reduceren, omdat zij er het meest verantwoordelijk zijn. Dit principe is opgenomen in het Kyoto protocol:

Article 3.1 The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the
developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.
 Daarnaast bevat de overeenkomst het 'precautionary principle', dat zich richt op het voorkomen en minilaiseren van de oorzaken van klimaatverandering.

Article 3.3 The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. 

In samenspraak met het idee van CBDR is ook het 'right to development' principle in de overeenkomst opgenomen.

Article 3.4 The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with national development programmes, taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate change. 
 Klinkt goed toch? Bovendien werd er gesproken over mitigation en adaptation: twee veelbesproken termen op klimaatgebied. Mitigation houdt in dat men de CO2 uitstoot wil verminderen. In andere woorden: alle menselijke interventies om emissies te reduceren worden hierin opgenomen. Ook het beschermen van zogenaamde sinks zoals bossen en oceanen die veel van de CO2 opslaan worden hieronder gerekend. Adaptation richt zich meer op aanpassingen maken op een kortere termijn.

Wat heel belangrijk is om te weten, is dat er een verschil is tussen het tekenen en het ratificeren  of bekrachtigen van deze Kyoto overeenkomst. En dat is precies waar het 'probleem' van dit protocol naar voren komt: belangrijke partijen waaronder Amerika en China hebben het protocol niet bekrachtigd, waardoor bijna alle doelen uit de overeenkomst niet zijn gehaald. Bovendien is er een onderscheid te maken tussen Annex I en non-Annex I landen. De laatste groep landen, waar onder andere China en India bij horen, hoeven geen cijfers of data te geven over hun CO2-uitstoot.
Dit komt misschien wat gecompliceerd over, maar dit filmpje legt alles in 120 seconden uit!

2009 - COP Copenhagen
Één van de jaarlijkse internationale bijeenkomsten, de COP, zal veel mensen nog wel bijblijven: de COP15 in Kopenhagen. Niet alleen vanwege het toffe Beat the Heat evenement in de Jaarbeurs en de beelden van onze politici, die zwaaiend uit een trein hingen op weg naar een duurzame toekomst, maar vooral vanwege de ontzettend tegenvallende resultaten van deze bijeenkomt. Er zijn een heleboel verschillende meningen over de 'mislukking' van de COP15, waaronder bijvoorbeeld de rommelige organisatie, de starre houding van China en een nationale wet in Amerika die onderhandelingen belemmerde. Toch heeft deze COP ook een aantal dingen opgeleverd: zo werd er bijvoorbeeld overeenstemming bereikt over de 2 degree target: het voorkomen van temperatuurverhogingen boven de 2 graden Celcius.

2015 - COP21 Parijs
Vooral deze COP staat bij mij erg centraal, omdat ik ter voorbereiding van deze partijenbijeenkomst  in Parijs ben gaan studeren. Hier volg ik niet alleen vakken over klimaatverandering, maar woon ik ook veel bijeenkomsten en initiatieven bij. De ogen van de wereld zijn deze kerst gericht op Parijs: nu moet het gebeuren. Maar...? Gaat het ook gebeuren? Natuurlijk moeten we afwachten, maar veel critici zeggen dat een globale internationale overeenstemming waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Zelf doe ik hier nog geen uitspraken over, we zullen het zien.

Natuurlijk is dit maar een beperkt overzicht van alle informatie die over klimaatbeleid beschikbaar is. De informatie komt uit collegemateriaal van Sciencespo. Benieuwd naar de meest recente resultaten? Check dan eens  http://climaps.org
-

You Might Also Like

0 reacties

Contact

Wil je een aanvraag voor een lezing of workshop doen? Mail dan naar lezing@hetzerowasteproject.nl

Heb je een adresje voor op de bulkkaart? Mail dan naar bulk@hetzerowasteproject.nl. Persaanvragen en interviewverzoeken pers@hetzerowasteproject.nl

Facebook