Overheden willen dat IPCC (VN) minder ernstig over klimaatverandering spreekt

12:02


Een nieuwe serie gelekte documenten, onderschept door Unearthed van Greenpeace, geven een inkijkje in de lobby bij het opstellen van een IPCC-rapport. Overheden hebben bij de Verenigde Naties inzendingen gestuurd voor een nieuw klimaatrapport. Hierin vragen ze om de ernst van (de rol van fossiele brandstoffen in) klimaatverandering af te zwakken. 

Iedere 6 à 7 jaar worden er 'beoordelingsrapporten' opgesteld door de VN, die vervolgens gebruikt worden om te beslissen welke maatregelen nodig zijn om klimaatverandering aan te passen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met overheden, maar nu is een conceptversie van het document - waarbij de comments van de overheden staan - uitgelekt. 

Lobby voor latere actie

Zo blijkt uit de gelekte documenten dat Australië, Japan en Saudi-Arabië het klimaatpanel van de VN (IPCC) vragen om minder in te zetten op versnelde afbouw van fossiele brandstoffen. Argentinië en Brazilië willen dat er minder aandacht komt voor de rol van vlees in het reduceren van broeikasgassen (zij zijn vleesproducerende landen, dus dat komt niet als een verrassing). Zwitserland wil de rol van financiële hulp aan armere landen (om de uitstootdoelstellingen te behalen) afzwakken. 

De invloed van lobby op COP26

Normaal zijn de aanpassingsrondes niet openbaar voor 'ons', maar nu is er dus een conceptversie uitgelekt. Hoewel deze rondes onderdeel van het proces zijn, geeft het wel een inzicht in de standpunten van overheden tijdens de nieuwe klimaattop (COP26 in Glasgow) in november. Juist op deze COPs moeten klimaatafspraken gemaakt worden die er voor zorgen dat we de uitstoot terugdringen en afstappen van fossiele brandstoffen. 

Daarom worden de rapporten door vrijwel iedere regering voorzien van 'inzendingen' en opmerkingen. Dit moet er voor zorgen dat er uiteindelijk consensus wordt bereikt over een klimaataanpak. 

Meer dan 32.000 inzendingen voor aanpassingen

Hoewel de meeste opmerkingen constructief zijn, zitten er dus ook een paar opvallende uitspraken bij van landen over de fossiele industrie, vlees, kernenergie en ontwikkelingsbudget. In de gelekte documenten staan meer dan 32.000 inzendingen van regeringen, bedrijven en andere stakeholders die naar het klimaatpanel van de Verenigde Naties is gestuurd. 

Zo wil een adviseur van het Saoedische ministerie van Olie dat zinnen als 'de noodzaak van dringende en versnelde mitigatiemaatregelen op alle schalen' uit het rapport moeten worden verwijderd. In andere woorden: het gebruik van fossiele brandstoffen hoeft écht niet zo snel te verminderen als het rapport aanbeveelt. 

Kolengestookte energiecentrales

Een regeringsfunctionaris van Australië verwerpt in het document (dus niet de uiteindelijke versie van het rapport, maar een gelekte conceptversie waar deze comments in staan) de conclusie dat het sluiten van kolengestookte energiecentrales noodzakelijk is. Een vreemde opmerking, want het stoppen met steenkool is één van de gestelde doelen voor de COP-26 conferentie. Hoewel het van Australië, een van de grootste kolenexporteurs, niet heel vreemd is. De meeste Oost-Europese landen willen juist dat de rol van kernenergie positiever wordt geportretteerd. 

Opslag van CO2

Ook opslag van CO2 wordt door verschillende landen (o.a. Saudi-Arabië, China, Australië en Japan) gepromoot. Noorwegen stelt zelfs dat de VN-wetenschappers de mogelijkheid van deze CO2-opslag (CCS) moeten toestaan als een potentieel instrument om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen. In andere woorden: wanneer CO2 verstopt wordt, telt het niet meer als uitstoot. 

Suggesties, geen vaststaande feiten

De IPCC reageert op de gelekte documenten dat de input van overheden bij het wetenschappelijke reviewproces horen en dat de auteurs van het uiteindelijke rapport geen verplichting hebben om de comments in het uiteindelijke rapport te verwerken. 

Voor de inhoud van het rapport hoeven we dus niet per se te vrezen: uiteindelijk worden alleen feiten (met wetenschappelijke onderbouwing) hierin opgenomen. Maar wat deze gelekte documenten wél uitwijzen is hoe bepaalde overheden tegenover bepaalde maatregelen staan. Meer uitkomsten en opmerkingen kun je hier lezenYou Might Also Like

0 reacties

Contact

Wil je een aanvraag voor een lezing of workshop doen? Mail dan naar lezing@hetzerowasteproject.nl

Heb je een adresje voor op de bulkkaart? Mail dan naar bulk@hetzerowasteproject.nl. Persaanvragen en interviewverzoeken pers@hetzerowasteproject.nl

Facebook